İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Yönetim danışmanlığı kavramını daha geniş kapsamlı değerlendiren iş geliştirme danışmanlığı kapsamında detaylı hizmetler sunmaktadır. İş geliştirme danışmanlığı hizmeti, şirketler için performansa ve değer yaratmaya yönelik departmanlar özelinde, departmanlar arası ve şirket genelindeki çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda, stratejinin oluşturulması, ilk yıl bütçesi ve 5 yıllık iş planının hazırlanması, ilgili aksiyon planlarının oluşturulması ve uygulamada takip edilmesi ,Danışmanlık’ın uzmanlık alanları arasındadır. Buna bağlı olarak anahtar performans endikatörlerinin belirlenmesi, icra kurulu ve yönetim kurulu seviyesinde takip ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması da iş geliştirme danışmanlığı hizmetinin bir parçasıdır.